Spíkri konferencie / Panel 01
Tomáš Hellebrandt, MSc.
Ekonóm
Vyštudoval ekonómiu na Oxforde a London School of Economics. Väčšinu svojho profesionálneho života pracoval v zahraničí, najprv v Bank of England v Londýne a neskôr ako výskumný pracovník v Peterson Institute for International Economics vo Washingtone. Koncom roka 2016 sa vrátil na Slovensko. Píše odborné články pre SME, Trend a Denník N.
Mgr. Alexander Onufrák, PhD.
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika
Aktuálne pôsobí na katedre politológie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach. V rokoch 2001-2003 žil a pracoval v Londýne, kde aj i študoval na Edwards Language School London – Ealing. Hlavným predmetom jeho záujmu je problematika medzinárodnej migrácie, sociológia a politológia. Alexander Onufrák bol na fakulte aj členom tímu, ktorý realizoval výskum emigračných zámerov slovenských vysokoškolákov. Je autorom a spoluautorom asi 30 vedeckých štúdií a odborných prác doma i v zahraničí.
Prof. RNDr. Oto Hudec, CSc.
Ekonomická fakulta TUKE
Prof. Oto Hudec z Ekonomickej fakulty Technickej univerzity v Košiciach má dlhodobé skúsenosti vo vedeckej, vzdelávacej, projektovej a konzultačnej činnosti v oblasti regionálneho a urbanistického rozvoja, strategického plánovania a rozvoja ľudských zdrojov. Profesor Hudec absolvoval štúdium štatistiky a teórie systémov na Komenského univerzite v Bratislave, UPJŠ v Košiciach a Karlovej univerzite v Prahe. Na Ekonomickej fakulte TUKE pôsobí už od jej vzniku v roku 1992, v rokoch 1997-2015 ako jej prodekan, v období 2002 - 2011 aj ako fakultný koordinátor programu Erasmus a od roku 2002 je súčasťou Inštitútu regionálneho a komunálneho rozvoja. V súčasnosti je profesorom v odbore verejná správa a regionálny rozvoj.
Generálny partner
TUKE
Partneri
MAGNA GETRAG IT VALLEY T-SYSTEMS SLOVAKIA KOSIT
Mediálni partneri
KOSICE DNES SKOLSKY SERVIS
Organizátori
PROGRESS PROMOTION KOŠICE APOLIS
ORGANIZÁTOR

Progress Promotion Košice, s r.o.
Vrátna 498/6, 040 01 Košice, Slovenská republika


ZAVOLAJTE NÁM

M: +421 (911) 700145
T: +421 (55) 6228282